Μεταλλευτικό Μουσείο Μήλου

Σχεδιασμός εταιρικής ταυτότητας και προωθητικού υλικού

milos_mining_museum_1

milos_mining_museum_2 milos_mining_museum_3 milos_mining_museum_4