Εταιρική ταυτότητα, έντυπο & website για το FiberLean™MFC

Το FiberLeanMFC® είναι ένα εξελιγμένο συστατικό νανοτεχνολογίας το οποίο έχει αναπτύξει η Imerys. Βασιζόμενοι στις κατευθύνσεις της εταιρικής ταυτότητας της εταιρίας οπτικοποιήσαμε τα κεντρικά εικαστικά θέματα τα οποία βοηθούν στην κατανόηση της λειτουργίας του συστατικού, και σχεδιάσαμε την ταυτότητα, το έντυπο και το web site του καινούριου προϊόντος.

FiberLean_1.4 FiberLean_1.1 FiberLean_1.2 FiberLean_1.3